Wil je een contract afsluiten met een leverancier die in hernieuwbare energie investeert? Dan is er goed nieuws: het nieuwe Greenpeace-klassement biedt een lijst met goede en slechte leerlingen op milieugebied.

Overzicht

Ogenschijnlijk is het prijzenswaardig om in te gaan op een aanbieding voor groene stroom. Veel mensen willen de aarde beschermen en klimaatopwarming tegengaan en dat is bovendien hard nodig volgens verschillende organisaties. De problemen zijn aanzienlijk. Velen van ons proberen iets bij te dragen via kleine handelingen in het dagelijkse leven. Uiteindelijk maken net die acties het verschil. Het is bijvoorbeeld voor iedereen haalbaar minder water te consumeren, het gebruik van giftige producten te vermijden, afval te recyclen… of een stroom- en/of gasleverancier met zorg uit te kiezen.

Dit laatste was tot voor kort niet zo eenvoudig te realiseren voor consumenten, maar dat is niet langer het geval. Ten minste, als het gaat om kennis over de hernieuwbaarheid van de aangeboden energie en het milieubeleid van het bedrijf. Het Belgische Greenpeace-klassement onthult namelijk wie de groenste leveranciers op de markt zijn.

Wat is dat ook al weer, groene stroom?

De rangschikking van Greenpeace is interessant omdat ze een omstreden maar wettelijke praktijk onder de aandacht brengt: het betreft de aankoop van labels van garantie van oorsprong (LGO).

In Europa mogen de energieleveranciers hun aanbiedingen “100% groen” benoemen, wat de consument logischerwijs laat denken dat de verkochte stroom van hernieuwbare bronnen afkomstig is. Toch is dit niet noodzakelijk altijd het geval.

Inderdaad: wanneer een leverancier 100% groene stroom in Europa verkoopt, is hij verplicht te bewijzen dat deze stroom groen is door GO’s te leveren voor dezelfde hoeveelheid. Er zijn drie mogelijke scenario’s:

 1. De leverancier produceert zelf deze stroom op basis van hernieuwbare bronnen (zon, wind, biomassa, waterkrachtenergie…) en ontvangt automatisch de nodige GO’s voor deze productie.
 2. De leverancier produceert deze stroom op basis van niet-hernieuwbare bronnen (Kernenergie, gas, steenkool …) maar koopt de GO’s van kleine producenten die in Europa zijn gelegen.
 3. De leverancier bezit geen productie-eenheden en koopt de elektriciteit op de groothandelsmarkt. De leverancier is dus onderworpen aan de productiemix die al dan niet 100% hernieuwbaar is. Hij zit dus in het hiervoor beschreven scenario: hij moet de nodige GO’s kopen van kleine hernieuwbare energieproducenten.


In de praktijk is het dus heel goed mogelijk om groene stroom aan te bieden en toch in vervuilende energie te investeren. En dat is heel vervelend voor huishoudens die geen geld in kernenergie en gas- of kolencentrales willen steken. Daarom wil Greenpeace via zijn klassement milieubewuste consumenten helpen om een leverancier te vinden die écht bijdraagt aan de ontwikkeling van groene elektriciteit.

Leveranciers gerangschikt naar het aantal zonnen

In het Greenpeace-klassement krijgt elke leverancier een cijfer van 1 tot 20 afhankelijk van zijn energiebeleid en de weging van de verschillende factoren. Vervolgens kent de ngo op basis van deze score en bepaalde criteria de bedrijven een aantal zonnen toe:

 • 4 zonnen of “sterk aanbevolen leverancier”: leveranciers met een cijfer van minstens 18/20 die daarnaast lid zijn van REScoopv, de federatie van groepen en coöperaties van Vlaamse burgers voor hernieuwbare energie.
 • 3 zonnen of “aanbevolen leverancier”: deze leveranciers hebben een cijfer tussen 15 en 20/20 gekregen en doen nauwelijks beroep (maximaal 5%) op vervuilende energie als het gaat om hun energieaankopen of -productie.
 • 2 zonnen of “acceptabele leverancier”: deze categorie is voor leveranciers met een cijfer tussen 12 en 15/20.
 • 1 zon of “kan beter”: de leverancier heeft een cijfer gekregen dat ligt tussen 5 en 12 (op 20).
 • 0 zonnen of “af te raden leverancier”: in dit geval ligt óf de energiescore niet hoger dan 5/20, óf de leverancier investeert nog steeds in kernenergie of fossiele brandstoffen.

De coöperaties van groene stroom aan de top

In 2016 haalden Cociter, Ecopower en Wase Wind het maximale aantal zonnen. Ook dit jaar staan deze coöperaties bovenaan het klassement, maar ze hebben deze keer gezelschap gekregen van Energie 2030 dat een extra zon heeft verdiend. Met drie zonnen zitten Eneco en twee andere bedrijven ze op de hielen, terwijl Mega, Poweo en Ebem er twee hebben gekregen. Onderin het klassement, met nul zonnen, staan wederom de drie belangrijkste energieleveranciers van België: Engie Electrabel, Lampiris en EDF Luminus. Vervelend nieuws voor ze, maar vast geen verrassing, terwijl Belpower en Essent.be zich er nu op kunnen laten voorstaan dat ze één zon hebben.

2017 ranking van elektriciteitsleveranciers in België door Greenpeace

Bron : Greenpeace Belgium

Wil je naar aanleiding van het Greenpeace-klassement veranderen van energieleverancier? Een uitstekend idee! Het is dé mogelijkheid om een milieubewuster bedrijf te steunen én geld te besparen! Een lagere elektriciteitsrekening is echter alleen mogelijk als je kiest voor de beste, zo mogelijk groene elektriciteitsaanbieding die door de gewenste leverancier wordt aangeboden. Hiervoor kun je eenvoudig gebruikmaken van de Greenpeace-vergelijker.

Heb je vragen over de methodologie die Greenpeace gebruikt, neem dan contact op met een van onze adviseurs via telefoonnummer 02 318 68 86 of via e-mail: info@energie-vergelijker.be. Zij zullen je graag informatie geven en bovendien kunnen ze controleren welke elektriciteitsprijs voor jou het voordeligst is, afhankelijk van je consumptie.

Welke criteria gebruikt Greenpeace voor het klassement?

Weg met kernenergie en fossiele brandstoffen, want die zijn rampzalig voor het milieu! Dit is in het kort het principe dat Greenpeace toepast bij het opstellen van zijn klassement van Belgische elektriciteitsleveranciers.

Concreet rangschikt de ngo de leveranciers op basis van drie criteria:

 1. Hun investeringen in hernieuwbare energiebronnen (50% van de punten);
 2. Hun aankopen van elektriciteit en/of hun huidige productie (35% van de punten);
 3. Hun energiemix (15% van de punten).

Om een voor burgers begrijpelijk resultaat te krijgen past de organisatie een wetenschappelijke berekening toe waardoor ze elke leverancier een score kan geven en dat vertaalt een advies in de vorm van een aantal zonnen. Hoe meer zonnen het bedrijf krijgt, hoe meer het de duurzame energiesector steunt. Een vrij duidelijk systeem dat dit jaar echter opnieuw is herzien, net als in 2016.

De reden? Greenpeace wil via deze aanpassingen zo dicht mogelijk in de buurt van de feitelijke situatie komen. Dus na een unieke score van maximaal 20 (in 2014) en een beoordelingssysteem met hooguit drie zonnen (in 2016) kan elke leverancier dit jaar een maximum van 4 zonnen behalen. Voor leveranciersbedrijven die schone energie willen stimuleren is dit een streefdoel. Want een goede score is ook een commercieel argument dat het bij de consumenten uitstekend doet.

Een nieuwe berekening van het investeringsdeel voor deze versie van 2017

Windenergie is net als zonne-energie een duurzame energiebron.Greenpeace heeft besloten om dit jaar anders naar de investeringen te kijken en ook rekening te houden met desinvesteringen. Dit is een niet onbelangrijke verandering, want de organisatie geeft dit gedeelte de zwaarste weging, dat wil zeggen de helft van de punten. Hiervoor werd alleen nota genomen van nieuwe investeringen van bedrijven. Deze werden vergeleken met de huidige productie (of met de aankoop) van energie om het belang ervan juist in te schatten.

Deze methodologie is nog steeds actueel, maar Greenpeace heeft de investeringen deze keer in twee categorieën verdeeld: investeringen van de laatste twee jaar en geplande investeringen voor de twee komende jaren. Daarnaast heeft de organisatie ervoor gekozen bedrijven te belonen die een beleid voeren van desinvesteringen in steenkool, bruinkool en kernenergie, met als doel de opwarming van de aarde tegen te gaan. Het gaat namelijk om miljoenen euro’s die niet in vervuilende projecten worden gestoken, maar de overgang van het energiesysteem ondersteunen. Concreet betekent dit, dat om de maximale score te behalen op het gebied van investeringen, bedrijven op verschillende niveaus inspanningen moeten leveren.

Ben je nu overtuigd van het belang van dit klassement? Kijk dan snel welk cijfer je huidige leverancier heeft! Ben je niet tevreden, bedenk dan dat je op elk moment je elektriciteitscontract gratis kunt opzeggen. Bovendien kun je rekenen op onze hulp: we zijn bereikbaar op nummer 02 318 68 86 van maandag tot vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.30 uur.

Reageren!